CRONOLOGIE | Ascensiunea mortalității Covid-19. Locul 3 la nivel global

Un grafic interactiv arată cât de rapid avansează Covid-19 printre cauzele de mortalitate la nivel global. Graficul acoperă o cronologie a mortalității la scară globală începând cu 1 ianuarie 2020 și până pe 24 iulie 2020.