Cum a tocat fostul „regim” Firea din București zeci de milioane de lei prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară

Foto: INQUAM/Octav Ganea

În perioada 2018-2019, fostul primar Gabriela Firea și majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General au înființat 4 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, structuri prevăzute de lege pentru gestionarea integrată la nivel regional a serviciilor publice și pentru delegarea contractelor către companiile municipale fără licitație. Domeniile vizate: transport, termoficare, iluminat și deratizare. Contribuția care trebuie plătită de municipalitate pentru funcționarea ADI-urilor de la înființare până în prezent este de peste 50 milioane lei, o sumă deloc neglijabilă. Cu această sumă se putea face un pasaj, de exemplu. Din cele circa 50 milioane lei, municipalitatea mai are datorii de 11,7 milioane lei pentru perioada 2019-2020, scrie HotNews.ro.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 140/2017.

Prin Hotărârea Consiliului General nr.52/ 22.02.2018 a fost aprobată contribuția Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea cheltuielilor Asociației – respectiv 0,2% din bugetul planificat al Municipiului București pentru anul în curs.

Potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, pentru anul 2018 contribuția financiară a PMB către ADITPBI a fost în cuantum de 11.415.456 lei din care s-a achitat suma de 8.080.000 lei.

Din anul 2019 până în prezent contribuția financiară a PMB către T.P.B.I. a fost în cuantum de 17.000.000 lei, conform HCGMB nr.246/ 23.04.2019, suma achitată a fost de 4.570.000 lei pentru anul 2019 și 8.129.549 lei pentru anul 2020.

Din contribuția asumată în ultimii 3 ani, municipalitatea mai are datorii de 7,635 milioane lei.

Potrivit hotărârii de Consiliu General prin care a fost înființată, scopul Asociației este următorul:

 • a) să reabiliteze şi să modernizeze infrastructura de transport conform cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;
 • b) să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților şi între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;
 • c) să elaboreze şi să aprobe Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociației;
 • d) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • e) să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administrației publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului public de transport local, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
 • f) să elaboreze şi să aprobe Caietul / Caietele de sarcini şi a Regulamentul / Regulamentele Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației;
 • g) să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice şi să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepţia situației atribuirii Serviciului public de transport local conform prevederilor legale;
 • h) să încheie contractul contractele de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • i) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredințate operatorilor şi calitatea serviciului public de transport local furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
 • j) să identifice şi să propună oportunități de finanţare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local;
 • k) să îmbunătăţească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; l) dezvoltarea şi implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului sectorului energetic asupra mediului;
 • m) să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de transport;

Dincolo de obiectivele de pe foaie, concret, în perioada 2018-2019, ADI Transport Public București Ilfov a delegat cu acordul Consiliului General gestiunea serviciului de transport călători către 3 operatori regionali: STB, care gestionează transportul public din București și o bună parte din liniile regionale, Serviciul de Transport Voluntari și STCM Ecotrans pentru o parte din liniile regionale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport București Ilfov a delegat pe 17 mai 2019, cu acordul Consiliului General unde majoritatea era deținută de PSD, gestiunea pentru serviciul de transport în regiunea București Ilfov operatorului Serviciul de Transport Voluntari, pe 2 ani. Potrivit contractului inițial de delegare de gestiune, valoarea medie anuală a servicului era de aproape 13 milioane lei/an.

Potrivit contractului, sunt deservite 42 de localități: Municipiul București, Județul Ilfov, Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni, Voluntari, 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Cioragârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dascălu, Darăști, Dobroești, Domnești, Dragomirești Vale, Băneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Comuna Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de jos, Tunari și Vidra.

În mai puțin de 1 an au fost încheiate însă 4 acte adiționale prin care valoarea contractului a ajuns de la 13 milioane la 100 milioane lei/an, crescând de fiecare dată numărul de linii operate, de la 1,6 milioane km estimați pe an la aproape 9 milioane de km/an.

În septembrie 2019, Consiliul General a aprobat un act adițional prin care valoarea contractului a crescut la circa 80 milioane lei fără TVA pentru 2 ani, in medie 40 milioane lei/an.

În decembrie 2020 a mai fost încheiat un act adițional, prin care valoarea contractului ajunge la 108 milioane lei, circa 54 milioane lei pe an la care se adaugă TVA.

Pe 10 aprilie 2020 se încheie încă un act adițional, dar acesta nu se regăsește pe site-ul Primăriei Capitalei.

Prin Hotărârea 255 din 18 iunie 2020, Consiliul General a aprobat delegarea serviciului operatorului economic pe încă 10 ani. Valoare contractului pe 10 ani este de circa 1 miliard de lei, cam 100 milioane lei/an.

Costul planificat pentru primul an al contractului este de aproape 94 milioane lei, la care se adaugă investiții de 4,7 milioane lei și un profit de aproape 4 milioane lei. Numărul de km planificați pentru primul an, circa 8,9 milioane pentru 19 linii, circa 784 de curse zilnic cu 94 de autobuze. Numărul de autobuze pe linie este între 1 și 6.

Contractul prevede ca beneficiarul să plătească o compensație lunară operatorului care se calculează după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Cheltuieli comerciale + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții. Beneficiarii trebuie să plătească în această compensație și gratuitățile oferite călătorilor de primarii.

Rata profitului rezonabil stabilita de Entitatea Contractantă pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, este de 4,23%/an dar nu scrie nicăieri ce cotă revine fiecărui UAT în parte.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat pentru HotNews.ro că municipalitatea plătește circa 90% din costurile operării celor 16 linii de societatea din Voluntari deși ele deservesc în bună parte localitățile din afara Bucureștiului. 

Articolul integral – AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here