NYTimes: Un tsunami al concedierilor amenință Europa

>>> Până la 60 de milioane de locuri de muncă sunt expuse diverselor tipuri de riscuri.