Două străzi de pe malul lacului Băneasa vor fi transmise în administrarea Consiliului Local Sector 1 pentru a le moderniza, un proiect de hotărâre pe această temă fiind pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) din 27 aprilie.

Se aprobă transmiterea străzii Gârlei şi a străzii Madrigalului, bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia administrării instalaţiilor de semaforizare (unde este cazul) şi reglementarea semnalizării rutiere a acestuia, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbană„, prevede proiectul de hotărâre, scrie Agerpres.

Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în şedinţa din 4 decembrie 2020, o hotărâre privind solicitarea către CGMB să aprobe transmiterea străzilor Gârlei şi Madrigalului din administrarea Administraţiei Străzilor în cea a Consiliului Local, în vederea reabilitării şi modernizării lor, pentru a se crea condiţiile necesare amenajării unui spaţiu de promenadă în jurul lacului Băneasa.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului, Sectorul 1 este beneficiarul unei salbe de lacuri formate din lacurile Băneasa, Griviţa, Străuleşti, Herăstrău şi Floreasca, ce au potenţialul de a asigura şi genera multiple beneficii în folosul locuitorilor Sectorului 1, fapt ce este totuşi condiţionat de o exploatare corectă a acestora. Sunt necesare lucrări de investiţii privind amenajarea unor drumuri de acces către acestea conectate la reţeaua principală de infrastructură rutieră şi totodată a unor drumuri în jurul lacurilor, o promenadă.

Alte două proiecte de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB din 27 aprilie se referă la împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de a încheia acorduri de parteneriat cu Salvaţi Copiii pentru realizarea în comun a programului privind înfiinţarea unui centru pilot de acordare de servicii pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual, respectiv cu Asociaţia Centrul Rromilor „Amare Rromentza” pentru realizarea „Centrului Comunitar Integrat Giuleşti Sârbi”, ce urmează a fi depus spre finanţare în cadrul apelului de proiecte „Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

În martie, Consiliul Local Sector 6 a adoptat o hotărâre prin care a solicitat împuternicirea expresă a CGMB pentru a încheia un acord de parteneriat de cooperare între DGASPC Sector 6 şi Salvaţi Copiii România pentru implementarea modelului Barnahus. Conform modelului de acord de parteneriat aprobat prin hotărâre, printre responsabilităţile DGASPC Sector 6 se numără asigurarea unui spaţiu necesar pentru desfăşurarea activităţilor din program, precum şi a personalului de specialitate din cadrul centrului Barnahus. Asigurarea managementului programului şi coordonarea centrului şi a personalului său de specialitate sunt printre atribuţiile Salvaţi Copiii România.

De asemenea, Consiliul Local Sector 6 a adoptat în martie o hotărâre prin care a cerut împuternicirea expresă a CGMB pentru a încheia un acord de parteneriat cu Asociaţia Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, în vederea creşterii accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi la nivel local prin implementarea unor proiecte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here