Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi miloace de informare în masă din Camera Deputaţilor, a transmis miercuri rezultatele auditului financiar asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune efectuat de Curtea de Conturi. În concluzie, au fost consemnate cinci abateri privind contracte de drepturi de autor pentru artişti, modificarea sursei de finanţare pentru Cerbul de Aur şi organigrama, notează news.ro.

La finalul lunii februarie, Gigel Ştirbu a solicitat Curţii de Conturi a României un audit public extern pe 2018 la Societatea Română de Televiziune pornind de la cheltuielile pentru festivalul Cerbul de Aur de anul trecut şi remunerarea unora dintre colaboratori şi invitaţii permanenţi ai televiziunii publice.

Curtea de Conturi a descoperit mai multe abateri deosebit de grave pe care le-a săvârşit conducerea SRTv, în speţă Doina Gradea, preşedinte-director general. Astfel, Doina Gradea a încălcat legile statului, regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie (CA) al SRTv, regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului director (CD) al SRTv, hotărârile Consiliului de Administraţie al SRTv”, a transmis deputatul PNL într-un comunicat.

El a exemplificat că, în 2018, a fost încălcată Legea contabilităţii şi cea privind finanţele publice.

Gigel Ştirbu îi cere încă o dată Doinei Gradea să demisioneze: „Vă cer azi demisia, şi nu numai atât, ci şi să răspundeţi în faţa legii pentru abaterile de neacceptat comise la conducerea televiziunii publice, de această dată, în baza unui document oficial care atestă încălcarea legii şi nu în urma sutelor de petiţii primite la cabinetul de preşedinte al Comisiei pentru cultură din partea sindicatelor jurnaliştilor TVR”.

Ştirbu cere explicaţii privind cheltuielile aferente festivalului Cerbul de Aur care, conform documentaţiei, au fost realizate din surse proprii, apoi TVR a solicitat recuperarea sumelor de la bugetul statului. El spune că schimbarea surse de finanţare nu este posibilă fără aprobările CA şi CD.

Potrivit raportului Curţii de Conturi transmis, „în urma verificărilor efectuate, au fost constatate şi consemnate cinci abateri pentru remedierea cărora auditorii publici externi au formulat recomandări”.

Au fost încheiate contracte de drepturi de autor, respectiv de drepturi conexe, ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70 de zile în cazul celor de autor, respectiv 89 de zile în cazul celor conexe. „Aceasta dovedeşte că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător şi că operaţiunile efectuate în cadrul acestuia au fost realizate formal”.

Au fost încheiate contracte de cesiune de drepturi de autor/ drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii reprezentaţi de agenţia Global Records SRL pentru recitalurile de la Cerbul de Aur 2018, care includ costuri ce reprezintă transport, cazare şi mese, al căror cuantum nu a fost aprobat prin hotărârile Comitetului Director. „În baza acestor contracte s-au efectuat plăţi din alocaţii bugetare, în total, în sumă de 11.365 de lei, direct agenţiei care reprezintă artiştii, fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestaţiei privind transportul, cazarea şi mesele”. 

În anul 2018, SRTv nu a executat bugetul de venituri şi cheltuieli al festivalului Cerbul de aur potrivit surselor de finanţare aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr. 530/25.05.2018 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 66/30.05.2018. „Conducerea SRTv nu a ţinut seama de sursele de finanţare stabilite prin documentaţiile întocmite cu ocazia achiziţiilor efectuate pentru desfăşurarea evenimentului. Astfel, deşi sursa de finanţare a unor cheltuieli a fost indicată ca fiind sursele proprii, iar plăţile au fost realizate efectiv din acestea, ulterior, conducerea SRTv a solicitat deschiderea de credite bugetare şi recuperarea sumelor respective de la bugetul statului”.

În cazul a două contracte, unul încheiat de SRTv cu SC Studio Video Art SRL pentru „achiziţia de servicii de închiriere transfocatoare, deservite de personal specializat, pentru filmările necesare producţiei Festivalului Cerbul de Aur 2018”, şi altul încheiat cu SC Bivolul Advertising SRL pentru „achiziţia de servicii de închiriere macara cu braţ telescopic, deservită de personal specializat, pentru filmările necesare producţiei Festivalului Cerbul de Aur 2018”, conducerea SRTv a solicitat deschiderea de credite bugetare pentru suma totală de 132.274,97 de lei, în condiţiile în care la data cererii nu mai existau obligaţii de plată către cei doi prestatori şi, mai mult, stingerea acestora se realizase conform condiţiilor legale aprobate, se arată în raport.

Situaţia este similară şi în cazul contractelor încheiate anul trecut cu SC Artmania Events SRL pentru servicii artistice. „Deşi sursa de finanţare care a fost aprobată de Comitetul Director al SRTv şi din care s-au realizat plăţile a fost «sursele proprii», ulterior conducerea SRTv a solicitat şi obţinut de la bugetul de stat contravaloarea celor două contracte, în sumă totală de 1.415.871,99 de lei”.

În concluzie, „prin schimbarea sursei de finanţare şi în lipsa aprobărilor Comitetului Director şi a Consiliului de Administraţie, conducerea executivă a SRTv a solicitat şi încasat necuvenit de la bugetul de stat suma de 1.548.146,96 lei. La data de 26 iulie 2019, SRTv a virat din disponibilităţile din surse proprii în contul «Alte venituri la bugetul de stat» suma de 1.616.116 lei, reprezentând 1.548.146,96 lei – cheltuieli aferente Festivalului Cerbul de Aur şi 117.969 de lei – accesorii”.

Tot în raport se mai arată că au fost încheiate contracte de cesiune de drepturi de autor/ drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii care au susţinut recitaluri la Concursul Internaţional Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice.

Organigrama SRTv nu reflectă realitatea funcţiilor şi a activităţilor specifice. În 2018 au fost încheiate contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru traducerea unor programe (filme, documentare etc) ce urmau a fi difuzate pe canalele SRTv deşi, conform organigramei şi statului de funcţii, valabile în exerciţiul bugetar auditat, în cadrul Serviciul Selecţie Film erau prevăzute 14 posturi de traducător (dintre care 13 posturi figurau ca fiind ocupate şi unul era vacant). „Valoarea brută totală aferentă contractelor pentru cesiunea drepturilor de autor încheiate în anul 2018 pentru servicii de traducere, suportată din alocaţii bugetare, a fost de 47.552 de lei”.

În plus, la nivelul Studioului Teritorial Cluj, în anul 2018 „au fost încheiate contracte de cesiune a drepturilor autor fară respectarea în totalitate a prevederilor ’Regulamentul privind contractele de cesiune a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aprobat de Comitetul Director pe 09.02.2011. Valoarea totală brută aferentă contractelor pentru cesiunea drepturilor de autor încheiate în anul 2018 la nivelul Studioului Teritorial Cluj, suportată din alocaţii bugetare, a fost de 211.905 lei”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here