Termeni si conditii

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Universul.net (denumită în continuare „Platforma” și/sau „Universul.net”). Noțiunile de Universul.net și/sau Platformă includ website-ul www.universul.net.ro și aplicația mobilă (iOS, Android). Utilizarea Universul.net este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră pe de o parte, și Relevant News Factory S.R.L. (denumită în continuare „Compania”, „Noi”), pe de altă parte.
Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării Universul.net. Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.
Termenele și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Universul.net. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.
Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta (cu titlul de exemplu, dar fara a ne limita la partajare, copierea adreselor articolelor, a conținutului știrilor etc.), drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.
Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).
Informații privind Compania:
Relevant News Factory S.R.L.
Adresa: Str. Virgil Plesoianu, nr 72, Bucuresti
Contact: [email protected]

1. Utilizarea Universul.net
1.1 Pentru a beneficia de funcționalitățile Universul.net, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa www.universul.net. Alternativ, utilizatorii pot utiliza Universul.net prin instalarea aplicației de mobil, aplicație disponibilă în App Store și Play Store. Pentru claritate, utilizarea serviciilor de accesare Universul.net, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.
1.2 Universul.net poate fi utilizat în vederea obținerii de informații noi și știri din diverse domenii de interes, din țară sau din afara țării. 
1.3 Pe Universul.net veți putea citi și/sau vizualiza știri din diverse domenii, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: politică, economie, justiție, cultură, sănătate, știri sau informații externe, sport și IT.
2.Limitări și Disponibilitate
2.1 Sunteți de acord cu utilizarea Universul.net doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege. 
2.2 Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Platforma, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea Companiilor de a furniza Universul.net  acestea vor avea dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.
2.3 Companiile nu garanteaza că Universul.net sau parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Platforma, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.
2.4 Companiile nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor.
2.5 În plus, înțelegeți și declarați că Universul.net este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Companiile, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platformă a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.
2.6 În limita maximă permisă de lege, Companiile exclud orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Companiilor (neglijență, imprudență), indiferent dacă Companiile au fost avertizate sau au constatat singure de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.
2.7 Companiile nu exclud răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.
3. Conținutul Universul.net
3.1 Prin noțiunea de conținut înțelegem, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: emisiuni TV sau Radio, flux video, texte, materiale audio, materiale video, imagini, însemne, mărci și logo-uri, programe de calculator, baze de date, coduri sursă și meta-date sau alte asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor de către Noi. Uneori, poate include și conținut care este deținut sau controlat de către terți și pentru care avem permisiunea de a vi-l pune la dispoziție.
3.2 Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei și accesarea știrilor și/sau informațiilor, există posibilitatea să întălnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. Companiile nu controlează și nu răspund pentru conținut, știrile și informațiile găzduite nu reprezintă opinia jurnaliștilor, angajaților și/sau Companiilor și sunt prezentate din punct de vedere obiectiv și informativ. Companiile vor depune toate eforturile rezonabile de a găzdui păreri, evaluări, comentarii și analize cât mai diverse în efortul de a mulțumi cât mai mulți utilizatori în funcție de preferințele acestora.
3.3 Suplimentar, Universul.net poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitevele pentru a accesa Universul.net, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.
4. Conținutul Utilizatorilor
4.1 Utilizatorii au oportunitatea de a contribui și a participa la programele/editorialele/emisiunile noastre prin, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la apeluri, mesaje de tip SMS, comentarii și mesaje prin intermediul platformelor de socializare.
4.2 Prin transmiterea conținutului ne acordați o licență neexclusivă, pentru întreagă durată de protecție, de a utiliza și partaja în orice modalitate și în orice mediu (inclusiv Radio,TV și on-line), în întreaga lume, și fără nicio altă responsabilitate față de dumneavoastră.
4.3 În situația în care o să folosim conținutul dumneavoastră, avem, de asemenea, dreptul de a-l modifica sau edita în funcție de formatul zilnic agreat de conducerea postului conform strategiei editoriale. În plus, pe lângă utilizarea conținutului, veți fi citat și ca sursă a acestuia (prenume, nume etc). 
5. Partajarea Conținutului
5.1 Anumite articole/texte/materiale oferă posibilitatea utilizatorilor de a le partaja prin intermediul Facebook, Twitter, Linkedin sau prin copierea link-ului (adresei).
5.2 Când utilizați conținutul nostru nu trebuie să:
copiați, republicați, editați, alterați, adăugați conținut într-o altă modalitate față de cele permise;monetizați conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate;utilizați conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii Universul.net;îl partajați pe domenii, pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un comportament anti-social, texte sau imagini jignitoare, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.
6. Drepturile de autor
6.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică, imaginile, textele, însemnele și mărcile aparțin Companiei indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.
6.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiilor. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
7. Drepturi de autor
7.1 Nu este permisă preluarea de conținut de pe Platformă, decât cu respectarea legislației în vigoare privind Drepturile de autor
8. Link-uri Aplicații/Platforme Terțe
8.1 Uneori putem utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoatră le utilizați. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul Universul.net.
8.2 Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul Universul.net. Acest lucru nu înseamnă că avem o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie să prezumați asocierea sau afilierea Universul.net la/cu acele aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de către noi.
8.3 În situația în care accesați/vizualizați Universul.net prin intermediul unei rețele de socializare (spre exemplu, accesați/vizualizați un articol partajat prin intermediul unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesați/vizualizați conținutul (condiții de utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri)
9. Protecția antiphishing
9.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.
9.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenirii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [email protected]
9.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:
(i) să nu raspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc);
(ii) Companiile nu vor colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre utilizatori;
10. Despăgubiri
10.1 Prin acceptarea Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Companiile de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platformă prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.
11. Modificări ale Platformei
11.1 Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în împosibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.
12. Forța majoră
12.1 Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Companiile nu vor putea fi făcute responsabile, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipmanetului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.
13. Dispoziții finale
13.1 Companiile vor putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în website și/sau prin intermediul aplicației Universul.net.
13.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companii este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.
13.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la prelucrarea datelor cu caracter personal.