Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului (2022 – 2030)

Guvernul a aprobat, miercuri, Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului (2022 – 2030), care include soluţii integrate de răspuns la problemele economice şi sociale din Valea Jiului, având în vedere că economia acestei zone este mono-industrială, bazată pe extracţia cărbunelui. Strategia propune îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi asigurarea tranziţiei Văii Jiului spre economia verde, informează News.ro.

Potrivit unui comunicat al Executivului, Strategia abordează teritoriul Văii Jiului, microregiune din judeţul Hunedoara definită geografic prin acoperirea teritorială a următoarelor 6 unităţi administrativ-teritoriale: oraşul Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, oraşul Aninoasa, municipiul Petroşani, oraşul Petrila. Oficial, microregiunea nu are zone rurale, acestea fiind încorporate în municipii sau oraşe.

Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, vizează reconfigurarea socio-economică a zonei, are o abordare holistică, iar acţiunile aferente abordează problemele zonei într-un mod coerent.

Aceasta îşi propune:

 

  • Îmbunătăţirea  standardelor de viaţă şi asigurarea tranziţiei Văii Jiului spre economia verde.
  • Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creşterii şi competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii cu activităţi şi produse cu valoare adăugată mare, susţinut de iniţiative în favoarea inovaţiei şi a antreprenoriatului local;
  • Dezvoltarea coerentă şi durabilă a turismului, culturii, activităţilor sportive şi de agrement şi a industriilor creative din Valea Jiului, prin stimularea producătorilor şi creatorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, industrial şi social al zonei şi conectarea cu regiunile învecinate;
  • Dezvoltarea durabilă a mobilităţii urbane multi-modale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivităţii între oraşele/ municipiile componente şi zonele imediat învecinate care ar deschide Valea Jiului către noi oportunităţi pentru toate industriile.

Atingerea ţintelor din strategie va fi realizată prin intermediul unei abordări integrate care vizează fonduri europene (Politica de Coeziune, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Mecanismul pentru o Tranziţie Justă şi alte programe şi mecanisme europene de finanţare), bugetul de stat, precum şi prin intermediul instrumentelor financiare, cu încadrare în prevederile legislaţiei privind finanţele publice, datoria publică şi  strategia fiscal-bugetară.

Fiecare instituţie responsabilă cu implementarea unor anumite măsuri va identifica sursele optime de finanţare şi va asigura prevederea în bugetele anuale a sumelor necesare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here