sursa: gov.ro

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, o ordonanţă de urgenţă, iniţiată de Ministerul Fondurilor Europene, privind implementarea mecanismului de distribuire, în baza Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, a pachetelor cu produse de igienă şi alimentare către persoanele aflate în prezent într-o situaţie de vulnerabilitate, anunță Agerpres.

Pachetele cu produse de igienă şi alimentare achiziţionate de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de beneficiar al POAD pot fi livrate către persoanele plasate în carantină, în izolare şi autoizolare în această perioadă urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi ca urmare a implementării măsurilor dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Totodată, în cazul în care mai rămân pachete nedistribuite se va proceda la distribuirea acestora către alte categorii vulnerabile, respectiv persoane vârstnice instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă şi copii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv a judeţelor care înregistrează aceste stocuri„, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Conform documentului, fiecare UAT, în funcţie de situaţia existentă, va identifica soluţii pentru distribuirea tuturor pachetelor cu produse de igienă şi alimente pentru aceste persoane.

Predarea pachetelor de igienă se va face pe bază de procese verbale de predare cu ajutorul reprezentanţilor autorităţilor locale disponibile, care vor asigura atât sprijin prin personalul disponibil din subordine, cât şi sprijin logistic. Procesele verbale de predare vor fi centralizate la nivelul fiecărei Instituţii a Prefectului, iar o copie a acestora va fi înaintată electronic către MFE”, se precizează în nota de fundamentare.

* Prin acelaşi proiect de ordonanţă de urgenţă, MFE, prin Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), va propune Comisiei Europene modificarea programului operaţional pentru includerea în categoria tipurilor de acţiuni eligibile dotarea cu echipamente medicale şi echipamente de protecţie medicală pentru lupta contra coronavirusului COVID-19, precum şi extinderea categoriei de beneficiari eligibili pentru acest tip de investiţii.

În acest sens, AM POIM preconizează deschiderea unui apel de proiecte pentru achiziţia de echipamente medicale şi echipamente de protecţie medicală cu un buget total de aproximativ 300 milioane euro”, se spune în nota de fundamentare a actului normativ.

* Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă care urmează să fie adoptat de Executiv vizează întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar şi stabileşte că Ministerul Sănătăţii „coordonează organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi”.

Întrucât Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada situaţiei de urgenţă, Ministerul Sănătăţii este autoritatea exclusivă pentru aplicarea prevederilor articolului 19 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Totodată, Ministerul Sănătăţii va coordona organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare”, potrivit notei de fundamentare a actului normativ.

Prin aceeaşi OUG se stabileşte că rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă „se reîncadrează pe perioadă determinată, până la data de 31 octombrie 2020”.

Totodată, pentru rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care urmează să finalizeze stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă, „contractele individuale de muncă pe durată determinată se prelungesc până la data de 31 octombrie 2020”.

De asemenea, proiectul de OUG prevede că pe perioada situaţiei de urgenţă, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, „posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate şi de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale conform Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia ocupată„.

* Pe agenda şedinţei de Executiv figurează şi un proiect de hotărâre pentru completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Astfel, prin prezentul proiect, se stabileşte valoarea totală maximă a ajutorului de stat menţionat anterior, pentru anul 2020, de 54.048 mii lei, care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015-2020. Repartizarea sumelor pe specii se realizează proporţional cu sumele solicitate prin cererile iniţiale anuale, respectiv 25.012 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 29.036 mii lei pentru speciile ovine şi caprine şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020″, potrivit notei de fundamentare aferentă proiectului.

* Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Elenă.

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are în vedere aprobarea scoaterii din rezervele de stat a următoarelor produse: corturi, paturi, pături, saltele de pat, saci de dormit, cearşafuri pat, cizme din cauciuc, pelerine de ploaie. Transportul produselor se realizează cu mijloace de transport ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pe ruta Bucureşti – Atena, în condiţiile legii„, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de HG.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here