Ministerul Justiţiei anunţă declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de procuror european delegat în România

Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi, că a fost iniţiată procedura de selecţie a candidaţilor pentru nouă posturi de procuror european delegat în România, candidaturile putând fi trimise până în 3 aprilie, inclusiv. Procurorii care doresc să se înscrie trebuie să aibă cel puţin 12 ani vechime şi ”experienţă practică relevantă” în sistemul judiciar românesc, transmite News.ro.

Potrivit Ministerului Justiţiei, a fost declanşată procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de procuror european delegat în România, fiind vorba despre 9 posturi.
Pentru ocuparea acestor posturi, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să fie procurori cu minimum 12 ani vechime în funcţie şi să aibă grad profesional cel puţin de parchet de pe lângă tribunal, condiţii care trebuie îndeplinite până la momentul depunerii dosarului de înscriere şi dovedite cu adeverinţe.
Alte cerinţe se referă la ”experienţă practică relevantă” în sistemul judiciar românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracţiunilor în domeniul fiscal sau vamal, şi cunoaşterea în mod satisfăcător a limbii engleze, limba de lucru pentru activităţile operaţionale şi administrative ale EPPO.
Persoanele interesate îşi pot depune candidatura, în format electronic, la adresa de email selectie.ped@just.ro, până în 3 aprilie 2023, inclusiv. Candidaturile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele înscrisuri:
– copie a actului de identitate (C.I., paşaport etc.);
– copie a documentului care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
– o scrisoare de candidatură redactată în limbile română şi engleză;
– acordul privind înregistrarea, stocarea şi punerea la dispoziţia publicului a interviului pe site-ul Ministerului Justiţiei, precum şi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului ataşat prezentului anunţ;
– un curriculum vitae european redactat în limbile română şi engleză;
– dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime în funcţia de procuror, prevăzute de lege, precum şi dovada gradului profesional deţinut, atestate prin adeverinţe;
– copii ale oricăror înscrisuri apreciate de către candidaţi ca fiind relevante pentru atestarea experienţei practice a acestora în sistemul judiciar românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracţiunilor în domeniul fiscal sau vamal;
– copii ale oricăror altor documente considerate de către candidaţi ca fiind necesare pentru susţinerea candidaturii;
– acord cu privire la acceptarea posibilităţii de a-şi desfăşura activitatea, potrivit legii, în altă localitate decât aceea în care o desfăşoară în prezent.
Procedura de selecţie se va desfăşura potrivit următorului calendar orientativ, acesta putând suferi modificări în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi admişi la interviu:
– termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere şi a tuturor înscrisurilor prevăzute în anunt – 03.04.2023, inclusiv;
– verificarea, de către Comisia de selecţie, a îndeplinirii de către candidaţii înscrişi a condiţiilor de participare la interviu – 05.04.2023;
– afişarea listei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la interviu – 07.04.2023;
– programarea candidaţilor la interviu – 07.04.2023;
– interviul în faţa Comisiei de selecţie – 10.04.2023, orele 10.00 şi 11.04.2023, orele 16.00;
– afişarea rezultatelor selecţiei – 12.04.2023, orele 16.00;
– transmiterea listel candidaţilor pentru funcţia de procuror european delegat Procurorului-şef european 12.04.2023.
Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecţie, iar rezultatele verificării şi informaţiile privind programarea candidaţilor pentru susţinerea interviului vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei.
Interviul se va desfăşura la sediul Ministerului Justiţiei, strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti. Interviul se va transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei. Interviul are o durată de maximum 45 de minute/candidat.
Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate şi întrebări în limba engleză. Candidaţii vor răspunde la întrebările respective în limba engleză.
”Evaluarea candidaţilor se face pe baza aspectelor relevante rezultate din susţinerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experienţa practică relevantă în sistemul juridic românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracţiunilor în domeniul fiscal sau vamal, precum şi a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa profesională”, a precizat Ministerul Justiţiei.
La finalizarea interviurilor, Comisia va selecta candidaţii pentru ocuparea a 9 posturi de procurori europeni delegaţi în România. Lista candidaturilor va fi comunicată Procurorului Şef European şi va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Public. Data începerii activităţii în calitate de procuror european delegat în România va fi cea stabilită ca urmare a procedurilor specifice în cadrul EPPO, iar desfăşurarea activităţii se va realiza potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).
Conform srusei citate, candidaţii înscrişi în procedura de selecţie trebuie să cunoască, pe lângă legislaţia naţională în materie, Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) publicat în JO L 283 din data de 31.10.2017, (inclusiv îndreptările erorilor materiale din cuprinsul acestuia), deciziile Colegiului EPPO şi Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).

viewscnt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here