Poliţia Română, IGSU şi Jandarmeria au anunţat măsurile luate pentru începerea noului an şcolar

Foto: INQUAM/Casian Mitu

Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi Jandarmeria au anunţat, vineri, măsurile ce au fost luate la nivelul fiecăreia dintre instituţii la început de an şcolar, transmite Agerpres.ro.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a indicat că, în ultimele 12 luni, au fost derulate 3.970 de controale de prevenire la unităţi de învăţământ, care au avut rolul de a înlătura eventualele deficienţe pe linia siguranţei la incendiu.

„Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor au vizat: asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor, dotarea cu stingătoare de incendiu şi verificarea periodică a acestora, funcţionarea la parametri proiectaţi a reţelelor de hidranţi şi a instalaţiilor de detectare, semnalizare şi alarmare a incendiilor, funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare”, a declarat purtătorul de cuvânt al IGSU, Marin Adrian.

De asemenea, el spune că, în aceeaşi perioadă de referinţă, pe timpul acţiunilor desfăşurate în unităţile de învăţământ au fost executate peste 6.600 de instruiri şi exerciţii de evacuare şi intervenţie, la care au participat mai bine de 220.000 de preşcolari, elevi, cadre didactice, nedidactice şi personal auxiliar din unităţile de învăţământ.

„În cadrul acestor activităţi, participanţilor le-au fost prezentate campaniile naţionale de informare derulate de IGSU, aşa cum este campania „Nu tremur la cutremur”. În acest fel, elevii şi cadrele didactice înţeleg mai bine riscurile şi sunt informaţi asupra măsurilor de prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru”, a menţionat Marin Adrian.

Tot vineri, purtătorul de cuvânt al IGPR, Dan Octavian, a anunţat că Poliţa Română a luat toate măsurile necesare pentru un început de an şcolar în linişte şi siguranţă, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar şi stabilite priorităţi de acţiune după ce elevii vor începe efectiv orele.

„Pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, poliţiştii de la rutieră derulează activităţi educativ-preventive şi de verificare a autovehiculelor special destinate transportului de elevi. În perioada 30 august – 2 septembrie, aceste autovehicule sunt reinventariate, iar poliţiştii rutieri vor instrui/reinstrui conducătorii lor cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Dan Octavian.

Totodată, spune acesta, vor fi instruiţi şi coordonatorii activităţii acestor autovehicule cu privire la respectarea destinaţiei pentru care au fost repartizate.

El reaminteşte că, în afara scopului expres pentru care au fost distribuite, respectiv transportul elevilor la şi de la unitatea de învăţământ, acestea pot transporta elevi şi profesori însoţitori la activităţi culturale şi educative extracurriculare (festivaluri, cursuri şcolare, excursii, tabere de creaţie, etc.), nefiind permisă folosirea în alte scopuri.

„De asemenea, se verifică existenţa şi starea indicatoarelor de avertizare şi informare, starea marcajelor rutiere transversale destinate traversării pietonilor şi corelarea semnalizării rutiere verticale cu cea orizontală, iar, după caz, se va verifica existenţa şi starea covoarelor antiderapante, de culoare roşie, cu inscripţia „ŞCOALA”, precum şi a limitatoarelor de viteză realizate/amplasate înaintea marcajului rutier transversal destinat traversării pietonilor. Deficienţele constatate vor fi adresate administratorului drumului public, prin care se va solicita remedierea de îndată a acestora”, a arătat purtătorul de cuvânt al IGPR.

Potrivit acestuia, în perioada 5 – 9 septembrie vor fi efectuate controale în trafic, care vor viza verificarea stării psihofizice a conducătorului autovehiculului, inclusiv prin testarea alcoolscop, utilizării centurilor de siguranţă şi respectării normelor rutiere şi a legalităţii transporturilor.

De asemenea, Dan Octavian informează că poliţiştii rutieri vor fi prezenţi zona unităţilor de învăţământ amplasate în zone intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi a siguranţei rutiere.

De altfel, el menţionează că Direcţia Siguranţă Şcolară, cu sprijinul Direcţiei de Ordine Publică, a derulat anul acesta un proiect pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice în unităţile de învăţământ preuniversitar.

„Fiecare unitate teritorială de poliţie a elaborat analiza infracţionalităţii sesizate în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ din zona de competenţă, în vederea identificării acelora în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente comise cu violenţă. Proiectul s-a adresat către 29.394 de elevi şi s-a desfăşurat în 169 de unităţi de învăţământ preuniversitar, selectate ca urmare a evoluţiei situaţiei operative şi a problematicii înregistrate la inspectoratele şcolare judeţene. Au fost derulate 2.131 de activităţi informativ-preventive în cadrul orelor de curs cu elevii, fiind identificaţi 614 elevi în situaţii de risc. Elevii au fost consiliaţi, în scopul reglării comportamentelor nepotrivite. Au fost desfăşurate 217 şedinţe de instruire cu cadrele didactice care îndeplinesc atribuţiile de profesor diriginte, 176 de instruiri ale membrilor Comisiilor pentru acţiune antibullying, fiind realizate 35 de informări adresate direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului”, a declarat Dan Octavian.

Reprezentantul Jandarmeriei a precizat că peste 1.000 de jandarmi vor acţiona în apropierea unităţilor de învăţământ.

„Jandarmeria Română se va implica activ în protejarea elevilor şi profesorilor prin prezenţa sporită pe teren în proximitatea unităţilor de învăţământ. Peste 1.000 de jandarmi vor fi prezenţi în apropierea a aproximativ 650 de instituţii de învăţământ, pentru protecţia copiilor şi pentru asigurarea desfăşurării tuturor activităţilor în condiţii de siguranţă. De asemenea, vom fi prezenţi şi pe traseele de deplasare ale elevilor, pentru creşterea gradului de siguranţă a acestora”, a declarat Ana Maria Burchi, ofiţer în cadrul Centrului de Informare Publică al Jandarmeriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here