Decretul de prelungire a stării de urgență, aprobat de comisiile parlamentare

Comisiile juridică, de apărare şi pentru sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului au dat, miercuri, rapoarte favorabile în cazul decretului preşedintelui Klaus Iohannis de prelungire cu 30 de zile a stării de urgenţă, potrivit Agerpres.

De asemenea, Comisiile de politică economică, afaceri europene, muncă, transporturi şi învăţământ au avizat favorabil decretul.

Parlamentarii au făcut o serie de propuneri şi recomandări pe marginea documentului, care vor fi transmise preşedintelui şi Guvernului.

Proiectul de hotărâre pentru încuviinţarea măsurii adoptate de preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, care urmează să fie supus votului plenului Parlamentului în şedinţa de joi, a fost întocmit de Comisiile juridice reunite.

Potrivit proiectului de hotărâre, „se încuviinţează măsura prelungirii stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, instituită de preşedintele României prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020”.

În proiectul de hotărâre au fost introduse mai multe articole care prevăd, între altele, ca „pe durata stării de urgenţă restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi să fie dispusă numai prin acte normative cu putere de lege” şi doar pentru „prevenirea şi combaterea epidemiei COVID-19, temeinic motivată şi cu respectarea strictă a exigenţelor art. 53 alin. (2) din Constituţia României”.

Pe perioada stării de urgenţă, periodic, la fiecare 7 zile sau ori de câte ori este necesar, Guvernul prezintă Parlamentului un raport cuprinzând măsurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea şi combaterea epidemiei COVID-19 şi motivele care le-au determinat. În termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet, mai prevede proiectul de hotărâre.

În termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice în această perioadă şi va prezenta Parlamentului un raport cuprinzând cele constatate, concluzii şi propuneri, în condiţiile prevăzute de Constituţia României, se mai arată în proiect.

Printre propunerile făcute de parlamentarii din Comisiile pentru sănătate, ataşate la raportul favorabil, se numără aceea că furnizorii de servicii de ambulator: cabinete de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, cabinete medicale de specialitate, inclusiv cabinete stomatologice, laboratoare de analize medicale, furnizori de servicii de imagistică medicală în regim de ambulator, farmacii comunitare vor primi un buget de practică lunar de 5.000 lei pentru asigurarea materialelor de protecţie necesare angajaţilor şi beneficiarilor serviciilor prestate, decontate din FNUASS, asigurate prin transferuri de la bugetul de stat.

Alte propuneri vizează ca toate materialele sanitare, medicamente, dezinfectanţi, contracte de mentenanţă ale echipamentelor, reactivi şi analizele de laborator din spitalele care au în structura CPU sau UPU să fie decontate din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, iar consultaţiile şi serviciile prestate în regim de telemuncă să fie decontate de casele de asigurări de sănătate.

Parlamentul va avea joi, începând cu ora 12,00, şedinţă de plen comun pentru a dezbate şi supune aprobării decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgenţă pe teritoriul României. Şedinţa de plen va fi online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here