Principalele organizaţii profesionale şi patronale din sectorul forestier solicită crearea unei celule de criză, la nivel interministerial, pentru identificarea politicilor publice referitoare la aplicarea legislaţiei privind pădurile, precum şi prelungirea „de îndată” a termenului de răspuns către Comisia Europeană (CE) la scrisoarea de punere în întârziere faţă de neaplicarea în mod corespunzător a Regulamentului UE privind lemnul (EUTR), anunță Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR, în cadrul unei întâlniri organizate în platforma de dialog pentru Silvicultură – Consiliul Pădurilor, au fost prezente: ASFOR, Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP), Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură – Silva, Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Firmelor de Proiectare din Silvicultură şi Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva.

Analizând situaţia creată prin emiterea de către Comisia Europeană a Scrisorii de punere în întârziere a României, ce poate provoca starea de infringement relativ la modul de aplicare a legislaţiei UE privind protecţia mediului în ceea ce priveşte gestionarea pădurilor, participanţii au concluzionat necesitatea unor răspunsuri punctuale şi argumentate la susţinerile privind presupusele încălcări din trecut ale reglementărilor europene şi ale regimului siturilor Natura 2000, prin verificarea corelativă a respectării planurilor de management ale siturilor Natura 2000; detalierea măsurilor luate de România pentru implementarea EUTR; modificări legislative privind eficientizarea în continuare a controlului regimului silvic, sincronizarea evaluării de mediu a planurilor de management cu procedura de aprobare a amenajamentelor silvice„, se menţionează în comunicat.

În acest context, organizaţiile profesionale şi patronale din sectorul forestier solicită autorităţilor statului român constituirea unei celule de criz゠la nivel interministerial, cu experţi din cadrul Guvernului şi din cadrul organizaţiilor profesionale, pentru fundamentarea acestui răspuns şi identificarea politicilor publice care vor trebui asumate.

De asemenea, există solicitarea de îndată a prelungirii termenului de răspuns către forul european, având în vedere volumul de informaţii necesar a fi analizat conform scrisorii transmise.

Asociaţia Forestierilor din România – ASFOR este organizaţia patronală şi profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere şi industrializarea lemnului – ce reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor săi în plan naţional şi internaţionale.

Comisia Europeană (CE) a trimis, în data de 12 februarie, României o scrisoare de punere în întârziere şi îndeamnă ţara să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal.

În cazul României, autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii şi să aplice sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal”, susţine forul european.

În plus, Comisia a constatat că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate şi în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. Totodată, există deficienţe în ceea ce priveşte accesul publicului la informaţiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor.

În acelaşi timp, s-a descoperit că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate şi a Directivei privind păsările.

Scrisoarea de punere în întârziere din partea Comisiei Europene reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Executivul comunitar a acordat autorităţilor române termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor identificate. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităţilor române un aviz motivat. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here