Ministrul Educației: Autorul unei teze de doctorat plagiate va restitui banii

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu anunţă că, în urma dezbaterii proiectelor legilor educaţiei naţionale, la Braşov, împreună cu reprezentaţi ai Partidului Naţional Liberal din toate organizaţiile din ţară, s-au agreat propunerile PNL privind introducerea în legile educaţiei a restituirii sumelor de bani de către autorul tezei de doctorat, în situaţia plagiatului sau la retragerea voluntară a titlului şi plata contravalorii serviciilor de şcolarizare cu doctoratul, transmite News.ro

”România are nevoie de un sistem de educaţie puternic, adaptat generaţiei prezentului şi capabil să răspundă provocărilor viitorului! Am dezbătut la Braşov, împreună cu reprezentaţi ai Partidului Naţional Liberal din toate organizaţiile din ţară, cele două proiecte de legi ale educaţiei care transpun Proiectul „România Educată”. Dialogul a fost intens si constructiv, temele de discuţie fiind relevante, cu scopul de a avea un sistem de educaţie „echitabil, care asigură şi respectă dreptul fiecărui elev la educaţie de calitate, organizată într-un sistem de învăţământ caracterizat de calitate, de integritate, de etică şi profesionalism” (Proiectul „România Educată”), conform valorilor asumate în Proiectul „România Educată”, scrie ministrul Educaţiei.
Sorin Cîmpeanu anunţă că ”a fost agreată propunerea Partidului Naţional Liberal cu privire la îmbunătăţirea proiectului Legii învăţământului superior prin reglementarea obligaţiei de restituire a sumelor de bani de către autorul tezei de doctorat, în situaţia în care se constată existenţa plagiatului”.
”Astfel, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a deciziei prin care se constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, autorul tezei va avea obligaţia să restituie sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru programul de doctorat, în integralitate, pentru perioada finanţată şi în cuantumul finanţat de la bugetul de stat. Restituirea sumelor de bani se va face către instituţia de învăţământ superior cu care autorul tezei de doctorat a semnat, în calitate de student-doctorand, contractul de studii universitare. Sumele încasate vor constitui venit la bugetul de stat.
În acelaşi timp, a fost agreată propunerea Partidului Naţional Liberal cu privire la îmbunătăţirea proiectului Legii învăţământului superior prin reglementarea obligaţiei de restituire a sumelor de bani de către autorul tezei de doctorat, în situaţia în care acesta a renunţat unilateral la titlul de doctor. În termen de 30 de zile de la decizia definitivă privind renunţarea la titlul de doctor, autorul tezei va avea obligaţia să restituie sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru programul de doctorat, în integralitate, pentru perioada finanţată şi în cuantumul finanţat de la bugetul de stat”, spune ministrul.
Concomitent, universitatea, prin comisia de etică de la nivelul acesteia, va întocmi un raport de analiză a tezei de doctorat care a făcut obiectul renunţării la titlu.
”Restituirea sumelor de bani se va face către instituţia de învăţământ superior cu care autorul tezei de doctorat a semnat, în calitate de student-doctorand, contractul de studii universitare. Sumele încasate vor constitui venit la bugetul de stat. De asemenea, se vor analiza orice alte propuneri care sa contureze un cadru legal propice creşterii calităţii şi credibilităţii studiilor doctorale”, mai spune ministrul Educaţiei.
Sorin Cîmpeanu mai anunţă că a fost agreată propunerea Partidului Naţional Liberal cu privire la introducerea în proiectul Legii învăţământului preuniversitar a unor măsuri care privesc protejarea siguranţei elevilor în unităţile de învăţământ prin reglementarea interdicţiei ca în proximitatea şcolii să existe agenţi economici care desfăşoară o activitate de natură să aducă atingere mediului educaţional sănătos şi instituirea unor măsuri pentru formarea şi consolidarea abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri.
De asemenea, spune Cîmpeanu, a fost apreciată propunerea Partidului Naţional Liberal cu privire la introducerea funcţiei de monitor şcolar la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ pentru consolidarea relaţiei directe şcoală-părinţi în vederea reducerii abandonului şcolar.â
În plus, ”au fost apreciate ca fiind esenţiale măsurile din proiectul Legii învăţământului superior pentru promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale şi pentru concentrarea resurselor”.
Potrivit ministrului, universităţile vor putea:
a) să se constituie în consorţii universitare, potrivit legii;
b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică;
c) să se constituie în consorţii de învăţământ dual, potrivit legii.
”Au fost apreciate măsurile de finanţare pentru digitalizarea instituţiilor de învăţământ superior şi înfiinţarea Programului Naţional pentru Internaţionalizare Universitară „Study in Romania” (PNIU) în vederea consolidării procesului de internaţionalizare a instituţiilor româneşti de învăţământ superior. Au fost apreciate mecanismele administrative de stimulare a excelenţei în educaţie prevăzute în proiectul Legii învăţământului preuniversitar, respectiv preluarea şi consolidarea centrelor de excelenţă de la nivel judeţean, ca structuri în noile direcţii judeţene pentru învăţământ preuniversitar, asigurând în acest mod o susţinere cu adevărat eficientă a activităţii acestora, disponibilitatea resurselor financiare necesare susţinerii excelenţei, precum şi corespondenţa structurată cu Centrul Naţional de Excelenţă. Sistemul de educaţie trebuie să susţină şi să motiveze excelenţa în învăţare, în sensul atingerii maximumului de potenţial al fiecărui elev, excelenţa în predare, stimularea modelelor de bune practici din rândul cadrelor didactice, dar şi excelenţa instituţională”, mai afirmă Sorin Cîmpeanu.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here