Șefi din domeniul medical, acuzați de Agenția Națională de Integritate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de natură administrativă în cazul a două persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, a transmis ANI printr-un comunicat.

Este vorba despre Popescu Vasile fost Manager general din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanța și Ceaușescu Daniela, şef al Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, Comuna Mihăeşti. Ambii sunt acuzați de conflict de interese administrativ, potrivit ANI.

În cazul lui Vasile Popescu, în perioada octombrie – decembrie 2016, o asociaţie în cadrul căreia soţia lui deţinea calitatea de membru fondator şi preşedinte, iar fiica l deţinea calitatea de membru fondator, a desfăşurat operaţiuni comerciale cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa.

De asemenea, în data de 03 martie 2017, în exercitarea calităţii de Manager general, a încheiat şi semnat cu aceeaşi asociaţie un Protocol de colaborare în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 118, alin. (16) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, precum şi dispoziţiile art. 118, alin. (16), lit. a) şi c) din acelaşi act normativ, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016.

Iar Daniela Ceaușescu, în calitate de şef al Serviciului Administrativ a aprobat şi semnat, în perioada octombrie 2016 – octombrie 2018, mai multe documente emise de către Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Olt, instituţie în cadrul căreia soţul persoanei evaluate deţinea calitatea de angajat.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (1) şi alin. (15) şi ale art. 178, alin (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here