349 de spitale private care au contracte cu casele de asigurări de sănătate, obligate să afişeze în sedii tarifele percepute pe durata internării. Ce spun reprezentanţii CNAS

Inquam Photos / Octav Ganea

Cele 349 de spitale private din România care au contracte cu casele de asigurări de sănătate vor fi obligate de lege să afişeze atât în sedii, la vedere, cât şi pe site-urile pe care le au tarifele percepute pacienţilor pe durata internării, reprezentanţii CNAS afirmând că propunerea vizează reglementarea şi transparentizarea contribuţiei personale, astfel încât pacientul să aibă mai multă predictibilitate a costurilor.

„Contribuţia personală este o propunere cuprinsă în noul contract cadru pentru 2021/2022 care a fost pus în transparenţă decizională, deci nu este o formă finală. Urmează ca forma finală să fie supusă aprobării guvernului , iar apoi să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie. Contribuţia personală se percepe şi în prezent în spitalele aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări, dar propunerea vizează reglementarea şi transparentizarea acestei contribuţii astfel încât pacientul să beneficieze de mai multă predictibilitate a costurilor atunci când accesează servicii medicale la spitalele private. Propunerea se referă la faptul că pacientul va primi la solicitare un cost estimativ valabil un număr de zile, pentru a-i permite să solicite şi să obţină şi alte oferte de la alte spitale, şi să o aleagă pe cea care îl avantajează. Costul este estimativ, fireşte, pentru că, poate pentru o intervenţie chirurgicală este prevăzută o zi de servicii în ati , şi atunci lucrurile se pot complica şi costurile se pot majora. Contribuţia personală reprezintă diferenţa dintre tariful decontat de casa de asigurări şi tariful practicat de spitalul privat. Practic această propunere reprezintă încă un pas pentru a ne asigura că banii urmează pacientul în sistemul de sănătate. Pe de altă parte ajută şi la crearea unui mediu competitiv în sistemul privat, foarte corect şi foarte transparent. Este evident că piaţa concurenţială privată s-a dezvoltat foarte mult, atâta timp cât tarifele vor fi la vedere vor fi cunoscute de pacienţi înainte să acceseze serviciul medical, aşa cum este şi normal”, a declarat pentru News.ro Mihaela Tănase, purtător de cuvânt al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Conform datelor furnizate News.ro de CNAS, în România 349 de spitale private au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Asta înseamnă în jur de 7% din paturile de spital din unităţile private şi de stat din întreaga ţară. Alte 378 de spitale sunt publice.

Punctul din proiectul de act normativ (pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022) care reglementează accesul pacienţilor la tarifele practicate de spitalele private care au contracte cu casele de asigurări de sănătate are următoarele prevederi: „Asiguraţii au dreptul la informaţii privind tarifele practicate de furnizorii privaţi de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG, suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului şi diferenţa dintre acestea, informaţii afişate de furnizorul privat pe pagina proprie de internet şi la sediu într-un loc vizibil. Contribuţia personală a asiguratului se plăteşte de către asigurat în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări. Contribuţia personală reprezintă diferenţa dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului”.

Întreg proiectul noului contract-cadru poate fi consultat aici.

Ovidiu Tene, jurist PALMED (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private), a explicat pentru News.ro rolul prevederii cuprinse in noul contract cadru al CNAS.

„Măsura în sine este absolut necesară, e oportună, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, unui pacient asigurat la ora actuală în sistemul public îi este destul de greu să acceseze la libera lui alegere serviciul de spitalizare continuă, căci măsura la acest tip de serviciu se referă, în sistemul privat. Eu, ca persoană asigurată, aş vrea să optez dacă accesez un serviciul de spitalizare într-un spital public sau într-unul privat. Dacă îl accesez în privat, şi spitalul are contract cu casa de asigurări, este absolut firesc ca o parte din tariful respectivei spitalizări să-mi fie decontat în calitatea mea de persoană asigurată şi de plătitor de taxe. Pe de altă parte, măsura vine să aducă o doză de normalitate. De ce? Statul român, prin casele de asigurări, adică banii din fondul national unic de asigurări de sănătate, banii respectivi nu sunt suficienţi şi de aceea tarifele sunt păstrate la un nivel minimal, care nu acoperă nici pe departe totalitatea costurilor serviciilor medicale. Şi aici am văzut cazuri în care tariful decontat nu acoperea nici măcar medicaţia preoperatorie, intraoperatorie, anestezică, şi postoperatorie, a pacientului. Vorbim de ceea ce se decontează pe tariful de spitalizare, indiferent că e public sau privat”, afirmă Tene.

El argumentează că, pornind de la această premisă, spitalele de stat beneficiază de alte tipuri de finanţări, pentru că altfel s-ar închide, bugetele spitalelor publice au doar o parte ca sursă de venituri, contractele cu casele de asigurări de sănătate, restul sunt acoperite prin subvenţii de la autorităţi publice-locale, de la primării, consilii judeţene, în funcţie de subordonare, partea de investiţii este acoperită ori de aceste autorităţi, ori de Ministerul Sănătăţii, infrastructura în care funcţionează spitalele publice este scutită de impozit.

„Dacă spitalul public are multiple surse pentru acoperirea costurilor, spitalul privat nu are decât tarif decontat. Tariful este şi pentru public, şi pentru privat, dar la tariful decontat în cel public se adaugă sursele de finanţare pe care vi le-am pomenit, la spitalul privat, nu. Şi atunci, dacă din bugetul de asigurări sociale de sănătate tarifele pentru partea de spitalizare nu pot acoperi costurile reale, atunci măsura vine şi spune, în mod just, că diferenţa până la costul real al serviciului este acoperită de pacient, în condiţiile în care acesta optează, la libera alegere, pentru servicii medicale de spitalizare continuă în privat. Spitalele private sunt nevoite să asigure un nivel cert de control al infecţiilor nosocomiale, un nivel al condiţiilor de spitalizare. Toate se reflecta în costuri şi se vor reflecta în decontul pacientului”, adaugă Ovidiu Tene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here