BNR a transmis, într-un comunicat de presă, că în perioada ianuarie – iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 194 milioane euro. În același interval de timp, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 025 milioane euro, comparativ cu 4 859 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018. De asemenea, creșterea datoriei publice directe în primele șapte luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice.

Banca Națională a României a lansat vineri un comunicat de presă în care prezintă datele privind creșterea datoriei externe a țării noastre în 2019. 

Astfel, BNR a semnalat că datoria externă totală a României a crescut cu 8,194 miliarde de euro în perioada ianuarie-iulie 2019. 

Redăm un fragment din comunicatul BNR:

„Creșterea datoriei publice directe în primele șapte luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice, în valoare nominală de 5 000 milioane euro, precum și din influența prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică, în valoare de 2 134 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 194 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 331 milioane euro la 31 iulie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,9 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2019 nivelul de 34 280 milioane euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9 la sută față de 31 decembrie 2018″, a mai precizat BNR.

În perioada ianuarie – iulie 2019 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6.025 milioane euro, comparativ cu 4.859 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2.069 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 436 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 720 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 253 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2.916 milioane euro (comparativ cu 2.384 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2.102 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 814 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2019 a fost de 5 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2019 a fost de 77,7 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

BNR a subliniat, în ultimele luni, presiunile asupra evoluţiei economiei, considerând că cel mai important risc este intern şi vizează tensionarea echilibrelor macroeco­no­mice, având în vedere nivelurile ridicate ale deficitului de cont curent şi ale deficitului bugetar.

România înregistrează un deficit al contului curent de aproximativ 4,5% din PIB la nivelul anului 2018, cel mai mare la nivelul UE şi puțin peste media de 4%, din 2000 până acum.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here