Comisia Europeană cere Estoniei şi României să transpună integral legislaţia UE care incriminează discursul de incitare la ură şi infracţiunile motivate de ură

Sursa: Pixabay

Comisia Europeană solicită Estoniei şi României să transpună integral legislaţia UE care incriminează discursul de incitare la ură şi infracţiunile motivate de ură. De asemenea, Comisia solicită Bulgariei, Croaţiei, Ciprului şi României să transpună integral normele UE privind prezumţia de nevinovăţie, transmite News.ro.

”Comisia Europeană a decis astăzi, 30 octombrie, să trimită scrisori de punere în întârziere Estoniei şi României, întrucât legislaţiile naţionale ale acestor ţări nu transpun integral şi exact normele UE privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal. (…) România nu a definit în mod corect discursurile de incitare la ură, deoarece nu incriminează discursurile de ură care incită la violenţă. În plus, România incriminează doar discursurile de ură care incită la ură atunci când acest comportament este îndreptat împotriva unui grup de persoane definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendenţă sau origine naţională sau etnică, dar nu şi atunci când este îndreptat împotriva unui membru al unui astfel de grup”, a transmis, vineri, Comisia Europeană, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că Estonia şi România au la dispoziţie două luni pentru a răspunde la întrebările adresate de Comisie, în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

”Decizia-cadru privind combaterea rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal (Decizia-cadru 2008/913/JAI) are drept scop să se asigure că, în întreaga UE, anumite manifestări grave ale rasismului şi xenofobiei sunt pasibile de sancţiuni penale efective, proporţionate şi cu efect de descurajare. Comisia continuă să evalueze transpunerea acestei decizii-cadru şi în alte state membre şi, dacă este necesar, nu va ezita să iniţieze alte proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor”, a mai transmis Comisia Europeană.

De asemenea, Comisia solicită Bulgariei, Croaţiei, Ciprului şi României să pună în aplicare integral normele UE privind consolidarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale [Directiva (UE) 2016/343].

”Această directivă este unul dintre elementele-cheie ale cadrului juridic al UE privind standardele minime comune pentru un proces echitabil, care garantează că drepturile persoanelor suspectate şi acuzate beneficiază de protecţie suficientă. Directiva consolidează încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele lor de justiţie penală şi facilitează astfel recunoaşterea reciprocă a deciziilor în materie penală. Comisia consideră că măsurile naţionale de transpunere notificate de Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România constituie doar o transpunere parţială a directivei şi că lipsesc anumite dispoziţii din directivă”, a mai transmis Comisia Europeană.

În special, Comisia a identificat deficienţe în ceea ce priveşte referirile publice la vinovăţie, de exemplu, atunci când autorităţile publice se referă la o persoană ca fiind vinovată în declaraţii publice, precum şi în ceea ce priveşte disponibilitatea unor măsuri adecvate dacă se întâmplă acest lucru.

De asemenea, există lacune în ceea ce priveşte modul în care persoanele suspectate sau acuzate sunt prezentate, de exemplu în faţa instanţei, prin utilizarea unor măsuri de constrângere fizică, şi în ceea ce priveşte dreptul de a fi prezent la proces.

Comisia a trimis celor patru state membre o scrisoare de punere în întârziere în mai 2018.

”Astăzi, Comisia a trimis avize motivate celor patru state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde, în caz contrar, cazul poate fi înaintat Curţii de Justiţie a UE”, a mai transmis CE. 

Comisia precizează că închide cazurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor care au fost deschise împotriva Greciei, a Luxemburgului, a Slovaciei şi a Suediei, deoarece aceste ţări au adoptat norme naţionale de transpunere a directivei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here