Legea care îi obligă pe bărbați să nu mai stea la cârciumă în caz de stare de asediu sau de calamități naturale

Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

În cazul unei stări de asediu, persoanele apte de muncă din România vor fi chemate „pentru prestări de servicii în interes public”, se arată în Legea 164/2019. Actul normativ modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și stării de urgență.

Actul normativ a intrat în vigoare în urmă cu câteva zile și schimbă aspecte care vizează acțiunile întreprinse de autoritățile statului, companii sau persoane fizice în situații de criză.

Astfel, la articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) În condițiile alin. (1), instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot concentra rezerviști pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public.”

Legea poate fi aplicată, de exemplu, în acele situații des întâlnite în satele românești în timpul unor calamități naturale, cum ar fi inundațiile: săteni în putere care stau la birt, în timp ce soldații, adânciți în mocirlă, se spetesc ca să le salveze gospodăriile. Concret, prin noul act normativ, aceștia vor fi obligați să pună „osul” la muncă.

În cazul nerespectării prevederilor legii, persoanele fizice vor fi sancționate cu „amendă de la 100 lei la 5.000 de lei”.

Redăm mai jos toate modificările aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1999:

1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.”

2. La articolul 20, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: „l) să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz.”

3. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.21 –(1) În funcție de situația operativă concretă, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate dispune ca unitățile militare din forțele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacității de luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane și materiale, conform organizării la război”.

4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) În condițiile alin. (1), instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot concentra rezerviști pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public.”

5. La articolul 25, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) amplificarea activităților de producție a operatorilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atribuții în realizarea produselor cu destinație militară, execută reparații la unele categorii de tehnică militară sau asigură servicii pentru forțele destinate apărării, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, în condițiile legii, și a Sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare; d) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării”.

6. La articolul 25, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: „f1) rechiziționarea de bunuri, potrivit legii”.

7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării”.

8. La articolul 26 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: „d) rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.”

9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente.”

10. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice”.

11. Articolul 31 se abrogă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here