Măsurile speciale de sprijin pentru companii, angajați și contribuabili au intrat în vigoare

Florin Citu Ludovic Orban
Inquam Photos / Ilona Andrei

Deciziile luate de Guvernul Orban în direcția sprijinirii mediului de afaceri și protecției sociale, în contextul pandemiei, au intrat în vigoare. Ordonanțele de Urgență au fost publicate, sâmbătă, în Monitorul Oficial.

Tot odată, Ministerul Finanţelor a anunțat că termenul de depunere a declaraţiilor fiscale nu va mai fi prorogat de la 25 martie la 25 aprilie, dat fiind că pentru a beneficia de măsura rambursării urgente a TVA, companiile trebuie să aibă o situaţie fiscală actualizată.

Potrivit News.ro, Finanțele arată că s-a avut în vedere o acoperire largă, prin măsurile respective de sprijin, prioritare fiind următoarele:

 • nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgenţă.
 • aceste obligaţii fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
 • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.
 • Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
 • Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

”Având în vedere că Ministerul Finanţelor Publice a lansat un amplu program de garantare şi subvenţionare a creditelor pentru IMM-uri în scopul de a susţine mediul privat şi în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar şi măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecţii de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situaţie fiscală actualizată, s-a decis renunţarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declaraţiilor”, precizează Ministerul Finanţelor şi ANAF, într-un comunicat.

Conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepţionale şi argumentate de întârzieri în depunerea declaraţiilor vor fi tratate cu toată deschiderea şi indulgenţa prevăzută de lege.

Alte măsuri cuprinse:

 • Liniile de credit şi împrumuturile pentru investiţii vor fi garantate în proporţie de maximum 80%, faţă de 50% anterior.
 • Valoarea maximă a liniilor de capital de lucru acordate unui beneficiar este de 5 milioane de lei, în timp ce pentru creditele de investiţii valoarea maxima a finanţării este de 10 milioane de lei. Pentru companiile micro sau mici, garanţia urcă la 90% din finanţare, iar o linie de credit poate ajunge la maximum 500.000 de lei în cazul firmelor micro, respectiv la 1 milion de lei în cazul celor mici.
 • Ministerul Finanţelor Publice va subvenţiona 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât şi pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
 • Dobânda va fi subvenţionată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.
 • ”Acordarea subvenţiei de dobândă se menţine în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar încondiţiile în care creşterea economic estimată de CNSP pentru aceşti ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, şi se stabileşte prin Hotărâre de Guvern”, precizează instituţia.
 • Obligaţiile fiscale restanţe şi alte creanţe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.
 • Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiţii a fost menţinută perioada de 120 de luni.
 • MFP va acoperi de la buget şi comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de FNGCIMM.
 • Guvernul a decis prin această OUG şi prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificaţiile stabilite de consiliile locale.
 • De asemenea, plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanţelor Publice unităţilor administrative-teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • De asemenea, pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlociicare deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.
 • În timpul stării de urgenţă, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizaţia de care beneficiază salariaţii să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Nivelul indemnizaţiei va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. De aceste prevederi urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care îndeplinesc anumite condiţii.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

 • întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi deţin Certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobată prin ordin.
 • reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

”Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman”, precizează ministerul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here