Prefectura Capitalei, discuţii privind Planul de Acţiune în domeniul combaterii şi prevenirii consumului de droguri la nivelul Capitalei

Sursa: Pixabay

Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti, condus de prefectul Toni Greblă, a analizat, în şedinţa de joi, , Acordul – cadru de colaborare şi Planul de Acţiune în domeniul combaterii şi prevenirii consumului de droguri la nivelul Capitalei. Potrivit acordului, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti contribuie la elaborarea şi derularea de proiecte/ campanii de prevenire a consumului de droguri şi solicită participarea instituţiilor partenere la acţiuni organizate, iar Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti acordă sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor şi acţiunilor prevăzute în acord şi promovează mesajele antidrog prin intermediul canalelor de comunicare online proprii.

 Distribuie pe Facebook  Distribuie pe Twitter  Distribuie pe Email

Potrivit Prefecturii Capitalei, Acordul a fost încheiat la propunerea prefectului, ca urmare a unei hotărâri adoptate în precedenta şedinţă a Colegiului Prefectural, prin care s-a decis colaborarea interinstituţională pentru combaterea fermă a traficului de droguri şi pentru prevenirea consumului de substanţe interzise.

Astfel, acordul a fost încheiat în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între părţi, potrivit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea implementării Planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul Municipiului Bucureşti.

Acordul are ca obiect desfăşurarea de activităţi şi proiecte pentru realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acţiune aferent, fiind încheiat între Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar, Direcţia Generală de Poliţie, Direcţia Generală de Jandarmi, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Regională Vamală şi Agenţia Naţională Antidrog.

Prefectura Municipiul Bucureşti va asigura comunicarea şi colaborarea interinstituţională, va monitoriza implementarea Planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul Capitalei şi va evalua activităţile desfăşurate.

Conform acordului, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti contribuie la elaborarea şi derularea de proiecte/ campanii de prevenire a consumului de droguri şi solicită participarea instituţiilor partenere la acţiuni organizate, iar Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti acordă sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor şi acţiunilor prevăzute în acord şi promovează mesajele antidrog prin intermediul canalelor de comunicare online proprii.

De asemenea, relaţionează, premergător, precum şi pe timpul executării misiunilor, cu reprezentanţii instituţiilor cu responsabilitate în domeniul de referinţă, în vederea constituirii unor dispozitive comune, pentru prevenirea şi combaterea fermă a traficului şi consumului de droguri, pe timpul evenimentelor cultural-artistice, cu public numeros.

Totodată, planifică şi organizează misiunile de ordine publică, prin alocarea unor efective de jandarmi în zonele cu potenţial criminogen ridicat, în baza informaţiilor obţinute de la structurile proprii de cercetare-documentare, precum şi având în atenţie informaţiile obţinute din analiza tactică elaborată la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

De asemenea, Direcţia Generală de Jandarmi desfăşoară activităţi educativ-preventive în instituţii de învăţământ din Capitală, în scopul informării asupra riscurilor şi efectelor folosirii drogurilor de către elevi, şi asigură distribuirea unor pliante cu caracter informativ, cu ocazia desfăşurării unor activităţi ce implică public numeros.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va permite şi va facilita participarea cadrelor didactice şi elevilor la desfăşurarea activităţilor prevăzute de acest acord-cadru.

De asemenea, va desemna un responsabil cu diseminarea, în reţea, a informaţiilor privind cursurile de formare furnizate de Agenţia Naţională Antidrog. Totodată, va sprijini marcarea Zilei Antidrog, în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul săptămânii “Şcoala Altfel”.

Agenţia Naţională Antidrog va participa cu resurse umane, logistice şi informaţionale la implementarea efectivă a activităţilor din aria de activitate şi va implementa proiectele şi campaniile locale de prevenire a consumului de droguri. Totodată, va stabili un calendar de formare pentru implementarea activităţilor comune, va oferi consultanţă specializată pentru realizarea tuturor materialelor, proiectelor şi acţiunilor comune şi va contribui la promovarea proiectelor şi va monitoriza derularea acestora.

În acelaşi timp, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va promova campaniile de informare şi conştientizare a riscurilor consumului de droguri şi va asigura reprezentanţi în vederea formării în acest domeniu.

Totodată, Direcţia Regională Vamală Bucureşti va iniţia şi participa la acţiuni de selecţie şi control în trafic asupra mijloacelor de transport la care există suspiciuni că sunt implicate în traficul cu droguri şi precursori sau că circulă pe rute dedicate acestui fapt după caz. Aceeaşi instituţie va participa la organizarea unor acţiuni operaţionale la nivel regional privind combaterea traficului de droguri, precursori, pe vectorul aerian şi poştal, va asigura supravegherea vamală a persoanelor şi a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal în sfera de competenţă, va combate prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, droguri, precursori şi substanţe toxice, precum şi orice trafic ilegal de bunuri.

Acordul – cadru este valabil pentru perioada 2022-2026, cu posibilitate de prelungire.

În temeiul prevederilor art. 267 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti îşi desfăşoară activitatea Colegiul Prefectural, care are, printre atribuţii, armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul Capitalei.

Colegiul Prefectural este convocat de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar, fiind condus de către acesta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here