Revoluția digitală în educație. Cum vrea Comisia Europeană să adapteze la secolul XXI „mersul la școală”

Foto: INQUAM/George Călin

Printre pilonii majori ai răspunsului Uniunii Europene la criza Covid-19 se numără și Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, în vederea „resetării educației și formării pentru era digitală”.

Potrivit documentului, obiectivul este de a „orienta statele membre către prioritizarea finanțării pentru educație digitală în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în care investițiile emblematice sunt reprezentate de recalificare și perfecționare, precum și de stimularea conectivității în bandă largă de foarte mare capacitate, dar și în cadrul altor instrumente ale politicii de coeziune”.

Prin acest plan, Comisia Europeană încearcă să stimuleze un salt semnificativ în materie de competențe digitale astfel încât, până în 2025, 70% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani să dețină cel puțin competențe digitale de bază. Documentul face trimitere la o gamă largă de măsuri – de la cele de ordin legislativ, la investiții și până la coordonarea statelor membre în folosirea, în comun, a resurselor și platformelor digitale educaționale.

Așadar principalele linii ale Planului de acțiune pentru educația digitală 2021-2027:

Sprijinirea unui ecosistem educațional digital

 • Dialog strategic cu statele membre pentru a pregăti până în 2022 o posibilă propunere de Recomandare a Consiliului privind factorii care favorizează o educație digitală de succes.
 • Soluționarea lacunelor de conectivitate (utilizând finanțare din partea UE, precum și finanțare din partea statelor membre și finanțare privată).
 • Soluționarea lipsei de echipamente (utilizând finanțare din partea UE, precum și finanțare din partea statelor membre și finanțare privată și instituind mecanisme de reutilizare în școli a echipamentelor hardware adecvate din cadrul administrației publice și al întreprinderilor).
 • Sprijinirea instituțiilor de educație și formare cu know-how referitor la modalitatea de adaptare și digitalizare favorabilă incluziunii (utilizând tehnologii și instrumente UE relevante).
 • Abordarea accesibilității și a disponibilității tehnologiilor de asistare.
 • Încurajarea statelor membre să promoveze un dialog mai strâns privind educația digitală între persoanele interesate din economie și din instituțiile de învățământ.
 • Încurajarea statelor membre să elaboreze orientări pentru pedagogia digitală, extrase din cele mai bune practici și din experiență, și să actualizeze competențele profesorilor.
 • Pornind de la lecțiile învățate în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, (Comisia Europeană) va propune o Recomandare a Consiliului privind învățarea online și la distanță pentru învățământul primar și secundar până la sfârșitul anului 2021.
 • Cadru european privind conținutul educației digitale care se va baza pe diversitatea culturală și creativă europeană și va include principii orientative pentru sectoare de educație specifice și necesitățile acestora (precum design instructiv de calitate înaltă, accesibilitate, recunoaștere și multilingvism), reflectând în același timp nevoia de interoperabilitate, certificare, verificare și transferabilitate a conținutului.
 • Studiu de fezabilitate privind crearea unei platforme europene de schimb de informații pentru a partaja resurse online certificate (precum cursuri online deschise și în masă) și pentru a conecta platformele de educație existente.
 • Sprijin, dacă este necesar, pentru conectivitatea la nivel de gigabit în școli, precum și conectivitatea în școli în baza programului „Mecanismul pentru interconectarea Europei”.
 • Activități de creștere a nivelului de conștientizare a Connectivity4Schools privind oportunitățile de finanțare.
 • Încurajarea statelor membre să includă conectivitatea în bandă largă în proiectele de investiții și de reformă în cadrul planurilor naționale de redresare și de reziliență în baza Mecanismului de redresare și reziliență, în conformitate cu inițiativa emblematică de conectare europeană.
 • Valorificarea la maximum sprijinul UE cu privire la accesul la internet, achiziționarea de echipamente digitale și aplicații și platforme pentru învățarea online pentru școli și, în special, pentru cursanți din grupuri dezavantajate și pentru cursanți și cadre didactice cu dizabilități.
 • Utilizarea proiectelor de cooperare Erasmus pentru sprijinirea planurilor de transformare digitală a instituțiilor de învățământ primar, secundar și superior, a instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) și a instituțiilor de educație a adulților.
 • Sprijin pentru pedagogia și expertiza digitală în utilizarea instrumentelor digitale pentru profesori, inclusiv tehnologii accesibile și de asistare și conținut digital, prin intermediul Academiilor Erasmus pentru profesori și lansarea unui instrument online de autoevaluare pentru profesori.

Măsurile Comisiei Europene pentru îmbunătățirea dezvoltării competențelor digitale

 • Va elabora orientări comune pentru profesori și personalul din instituțiile de învățământ pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare. Acestea ar trebui realizate în strânsă cooperare cu persoanele interesate, prin intermediul unui grup multipartit de persoane interesate, care să aducă împreună organizațiile societății civile, întreprinderile europene din domeniul tehnologiei, operatorii, jurnaliștii, presa și radiodifuzorii, Grupul de experți privind educația în domeniul mass-mediei și Observatorul european al mass-mediei digitale, autoritățile naționale, instituțiile de educație și formare, centrele pentru un internet mai sigur, cadrele didactice, părinții și tinerii. Acest lucru se va realiza în conformitate cu Planul de acțiune în domeniul mass-media ce urmează a fi elaborat.
 • Va actualiza Cadrul european al competențelor digitale în vederea includerii competențelor în domeniul inteligenței artificiale și al datelor.
 • Va sprijini dezvoltarea resurselor de învățare IA pentru școli, organizații de educație și formare profesională și alte categorii de furnizori de formare profesională.
 • Va crește conștientizarea oportunităților și a provocărilor legate de inteligența artificială pentru educație și formare.
 • Va elabora un Certificat european de competențe digitale (EDSC) care să poată fi recunoscut și acceptat de guverne, de angajatori și de alte părți interesate în întreaga Europă. Aceasta va permite cetățenilor europeni să indice nivelul lor de competențe digitale corespunzător nivelurilor de competență ale Cadrului competențelor digitale.
 • Va propune o Recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de competențe digitale în educație și formare. Aceasta va include utilizarea de instrumente UE pentru a investi în dezvoltarea profesională a profesorilor, schimbul de bune practici privind metodele de instruire, inclusiv prin punerea accentului pe educația de înaltă calitate și favorabilă incluziunii în domeniul calculatoarelor (informatică) la toate nivelurile de educație și prin încurajarea dialogului cu industria privind identificarea și actualizarea necesităților de competențe noi și emergente, în sinergie cu Agenda pentru competențe.
 • Îmbunătățirea monitorizării și sprijinirea colectării de date la nivel transnațional privind competențele digitale ale cursanților prin participarea la ICILS pentru a înțelege mai bine lacunele și pentru a consolida baza de date pentru acțiunile necesare pentru remedierea acestor lacune. Aceasta va include introducerea unui obiectiv UE privind competențele digitale ale cursanților pentru a reduce procentul de elevi de 13-14 ani care nu obțin rezultate satisfăcătoare la competențele informatice la sub 15 % până în 2030.
 • Va stimula dezvoltarea competențelor digitale avansate prin măsuri specifice, inclusiv aplicarea la scară mai largă a stagiilor Oportunitate digitală prin extinderea lor la cursanții și ucenicii EFP și oferirea de oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori, formatori și alte categorii de personal educațional din școli, EFP, instituții de învățământ superior și pentru adulți.
 • Încurajarea participării femeilor la STIM, în cooperare cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), sprijinirea Coaliției STIM a UE pentru a dezvolta noi programe de educație pentru învățământul superior în domeniul ingineriei și al tehnologiei informației și comunicațiilor pe baza abordării STIM pentru a fi mai atractive pentru femei și pentru a crește participarea lor la materiile STEM și TI și dezvoltarea carierei în aceste domenii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here