România vrea să cumpere sisteme portabile de rachete antiaeriene de aproape 700 milioane de euro

Ministerul Apărării Naţionale (MApN), prin Compania Naţională Romtehnica, vrea să achiziţioneze minimum 115 şi maximum 231 de sisteme portabile de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acţiune (MANPAD).

Autoritatea contractantă preconizează că vor exista 10 ofertanţi, iar ″dacă sunt mai mult de 10 candidaturi admisibile, se selectează primele 10 candidaturi din clasamentul stabilit în ordinea descrescătoare a cifrei privind livrările de produse similare în ultimii 5 ani, conform Profit.ro.

Durata contractului, cu tot cu perioada de garanţie, va fi de 7 ani.

Licitația publicată în SEAP are o valoare maximă estimată de 677.298.000 milione de euro fără TVA.

Cantitatea maximă estimată Acord-cadru – 231 sisteme conform descrierii din specificația tehnică (cerința C2+C3) la care se adaugă echipamente auxiliare, astfel:
– 87 sisteme pentru antrenament;
– 19 stații mobile pentru verificări;
– 23 echipamente auxiliare pentru detectare defecte;
– 66 seturi de echipamente mentenanță de nivel luptă;
– 20 seturi de echipamente mentenanță de nivel intermediar;
– 87 seturi materiale didactice;
– 1 simulator instruire instituțională;
– 10 rachete testare operațională;
– 148 interfețe C2;
– 1 set de materiale didactice pentru instruire instituționalizată;
– livrare de pachet suport logistic.
Licitația va fi adjudecată în baza celui mai bun raport calitate – preț, după următoarea formulă:
  • 70% propunerea tehnică:

F1:Distanța maximă la care țintele pot fi combătute (m) 15%

F2:Înălțimea maximă la care țintele pot fi combătute (m) 15%

F3:Viteza maximă a țintelor ce pot fi combătute („ținta se duce”) (m/s) 15%

F4:Durata inițială de viață în serviciu a rachetei antiaeriene (ani) 15%

F5:Probabilitatea de lovire a țintei cu o singură rachetă 15%

F6:Numărul de sisteme (conform cerințelor C2 și C3 din Specificația tehnică) livrate în primele 12 luni de la semnarea contractului 15%

F7:Realizarea mentenanței de nivel complex în România 10%

  • 30% prețul ofertei

Cerința minimă de calificare: operatorii economici candidați trebuie să prezinte documente din care să rezulte că, în ultimii 5 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor (stabilită în anunțul de participare), au executat livrări de produse similare și care cumulat să fi avut o valoare de cel puțin 677.298.000,00 euro, această valoare reprezentând valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent acordului cadru ce urmează a fi atribuit. Prin produse similare, autoritatea contractantă înțelege numai sisteme de rachete antiaeriene portabile.

Ofertele au termen final de depunere data de 28.09.2022.

Câteva din cele mai cunoscute sisteme MANPADS ce ar putea intra la licitație ar fi, spre exemplu: Mistral (MBDA), Stinger (Raytheon), Starstreak (Thales), RBS 70 (SAAB) sau Piorun (Mesko – Polonia).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here