Cum trebuia să procedeze firma care a produs tragedia de la Timișoara

Inquam Photos / Virgil Simonescu

Un operator care efectuează dezinsecții, dezinfecții și deratizări este obligat prin lege să anunțe ce substanțe folosește, care este gradul de toxicitate al acestora și răspunde pentru orice daune de sănătate cauzate, potrivit Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților din 2015. Astfel, în cazul deratizării unei grădinițe, spre exemplu, toți părinții trebuie informați în detaliu despre ce se întâmplă și ce substanțe se utilizează.

Potrivit legii, firma de deratizare trebuia să bifeze următoarele proceduri:

  • toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție trebuiau să fie avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), care este subordonat Ministerului Sănătății.
  • să aibă licență de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. ANRSC este o autporitate subordonată Ministerului Dezvoltării.
  •  înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

2. perioada efectuării tratamentelor;

3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

  •  să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;
  •  înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
  •  să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Cine răspunde în caz de otrăvire

Potrivit articolului 112, dn regulament, firmele de deratizare au următoarele obligații în cazuri de otrăvire cu substanțe toxice:

  • în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.
  • operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here