INS a anunțat cele mai noi statistici despre populație. În România se produce un fenomen îngrijorător

Sursa: Pexels

La 1 iulie 2020 populaţia după domiciliu a fost de 22 142 mii persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2019. Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%). Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 579 mii persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3804 mii faţă de 3225 mii persoane), anunță INS.

La 1 iulie 2020 populaţia României – după domiciliu – era de 22. 142.000 de persoane, ceea ce arată că a scăzut cu 0,1% faţă de 1 iulie 2019. 

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Altfel spus, populaţia după domiciliu reprezintă populaţia de jure, care poate să-i includă şi pe cei care au emigrat. Institutul Național de Statistică atrage atenția că nu trebuie confundată populaţia după domiciliu cu populaţia rezidentă.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică, de 65 ani şi peste, depăşind cu 579.000 persoane populaţia tânără, de 0-14 ani (3.804.000 faţă de 3.225.000 de persoane).

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2019, prin creşterea (cu 0,5 puncte procentuale) ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi în acelaşi timp remarcându-se menținerea la același nivel (14,6%) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

La 1 iulie 2020, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.492.000 de persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2019 (0,05%).

Populaţia feminină la 1 iulie 2020 a fost de 11.328.000 de persoane, în scădere cu aproape 5.000 de persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 114,6 (la 1 iulie 2019) la 118 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2020).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,9 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2019.

Vârsta mediană a fost de 42,1 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 iulie 2019.

La 1 iulie 2020, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (4,7%) şi a celei de 10-14 ani (5,2%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here