„Pactul ecologic european” promite investiții de 100 miliarde euro. Nuanțele proiectului, subliniate de Siegfried Mureșan

Sursa: Pexels

Comisia Europeană a prezentat, marţi, „Pactul ecologic european – Planul de investiţii pentru o Europă durabilă”, ce presupune investiţii de 100 miliarde euro în perioada 2021-2027, care ar putea mobiliza alte 1.000 miliarde euro prin investiţii publice şi prin deblocarea de fonduri private prin instrumente precum programul investEU.

„Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investiţii semnificative atât din partea UE şi a sectorului public naţional, cât şi din partea sectorului privat. Planul de investiţii pentru Pactul ecologic european – Planul de investiţii pentru o Europă durabilă – prezentat astăzi va mobiliza investiţii publice şi va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar duce la investiţii în cuantum de minimum o mie de miliarde de euro”, se arată într-un comunicat al CE, preluat de News.ro.

Toate statele membre, regiunile şi sectoarele vor trebui să aibă o contribuţie la tranziţie, însă intensitatea provocărilor este diferită. Unele regiuni vor fi afectate în mod particular şi vor trece prin transformări economice şi sociale profunde.

Mecanismul pentru o tranziţie justă va oferi sprijin financiar şi practic specific pentru a-i ajuta pe lucrători şi a genera investiţiile necesare în regiunile respective.

„Oamenii sunt cei în jurul cărora s-a construit Pactul ecologic european, viziunea noastră pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Ne aşteaptă o transformare fără precedent, care va funcţiona dacă va fi echitabilă şi fiabilă pentru noi toţi. Vom sprijini oamenii şi regiunile care vor trebui să depună eforturi mai mari pentru realizarea acestei schimbări, pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Pactul ecologic implică nevoi ridicate de investiţii, pe care le vom preschimba în oportunităţi de investiţii. Planul pe care îl prezentăm astăzi, de a mobiliza cel puţin o mie de miliarde de euro, va arăta drumul şi va debloca un val de investiţii verzi”, afirmă preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La rândul său, vicepreşedintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a declarat că tranziţia necesară către neutralitate din punct de vedere climatic va spori bunăstarea oamenilor şi competitivitatea Europei.

„Pentru ca aceasta să se realizeze, este nevoie de mai multe eforturi din partea cetăţenilor, a sectoarelor şi a regiunilor care se bazează într-o măsură mai mare decât alţii pe combustibili fosili. Mecanismul pentru o tranziţie justă va contribui la sprijinirea celor mai afectaţi prin sporirea atractivităţii investiţiilor şi propunerea unui pachet de sprijin financiar şi practic în valoare de cel puţin 100 de miliarde de euro. Acesta este angajamentul nostru în numele solidarităţii şi al echităţii”, a adăugat el.

De asemenea, Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a afirmat că, pentru ca Europa să treacă la o economie neutră din punct de vedere climatic, avem nevoie de angajamentul politic, dar şi de investiţii masive.

„Pactul ecologic arată hotărârea noastră de a atenua schimbările climatice, pe care o consolidăm acum cu un plan de finanţare. În primul rând, vom utiliza bugetul UE pentru a atrage fonduri private pentru proiecte ecologice peste tot în Europa şi pentru a sprijini regiunile şi oamenii cei mai afectaţi de tranziţie. În al doilea rând, vom crea stimulentele de reglementare potrivite pentru ca investiţiile verzi să fie fructuoase. În sfârşit, dar nu mai puţin important, vom ajuta autorităţile publice şi actorii de pe piaţă să identifice şi să dezvolte astfel de proiecte. Uniunea Europeană nu s-a construit într-o zi şi nici o Europă ecologică nu se va ivi peste noapte. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi dacă vrem să realizăm investiţii concentrându-ne pe sustenabilitate. Astăzi am făcut un pas important în această direcţie”, a spus Valdis Dombrovskis.

Este foarte important ca acest plan să fie unul de creștere, și nu doar de tranziție spre o economie verde” susține europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popularilor Europeni (PPE).

Într-o postare pe Facebook de marți, acesta mai arată că UE nu trebuie să-și propună doar o economie mai verde, ci și mai multă prosperitate. Lucru care, consideră Mureșan, va trebui să se reflecte în arhitectura bugetului multianual al UE, în care prioritățile tradiționale ale Uniunii să nu devină obiective marginale.

Postarea integrală a lui Siegfried Mureșan:

 • Vreau ca acest plan să întărească economia noastră și să aducă mai multă prosperitate pentru cetățenii români și europeni. Nu este suficient să ne propunem doar o economie mai „verde”, ne trebuie o economie care să ofere oamenilor venituri mai mari și un stil de viață mai bun.
 • De la un deceniu la altul, economia europeană și-a propus și a reușit să aducă mai multă prosperitate pentru cetățenii săi. Acest lucru l-am simțit și noi, în cei 13 ani de când am aderat la Uniunea Europeană. Nu trebuie să renunțăm la acest deziderat.
 • De aceea, nu voi accepta nicio propunere de Buget multianual al Uniunii Europene care să taie de la prioritățile tradiționale ale Uniunii Europene, precum Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, cu pretextul de a finanța Pactul Ecologic European. Pentru acest pact avem nevoie de surse suplimentare de finanțare, de un buget mai mare.
 • Românii au nevoie urgentă de o economie care să nu polueze, de orașe mai verzi și de un aer mai curat. Dar au nevoie și de autostrăzi, școli, spitale și ferme ca în Europa. Trebuie să dezvoltăm România într-un mod inovator.

Planul de investiţii pentru Pactul ecologic european

Planul de investiţii pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE şi va crea un cadru favorabil care să faciliteze şi să stimuleze investiţiile publice şi private necesare pentru tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă şi incluzivă.

Venind în completarea altor iniţiative anunţate în cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei dimensiuni:

 • Finanţare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de miliarde de euro reprezentând investiţii durabile. Cea mai mare proporţie de până acum de cheltuieli din bugetul UE pentru acţiuni climatice şi de mediu va face posibilă atragerea de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca Europeană de Investiţii.
 • Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea şi redirecţionarea investiţiilor publice şi private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele financiare durabile în centrul sistemului financiar, şi va facilita realizarea de investiţii durabile de către autorităţile publice, încurajând „înverzirea” bugetului şi achiziţiile publice ecologice şi concepând modalităţi de a facilita procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziţia justă.
 • Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităţilor publice şi promotorilor proiectelor pentru planificarea, conceperea şi executarea de proiecte sustenabile.

„Mecanismul pentru o tranziţie justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil şi că nimeni nu este lăsat în urmă. Deşi toate regiunile vor avea nevoie de finanţare, iar Planul de investiţii pentru Pactul ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin ţintit care să ajute la mobilizarea unui cuantum de cel puţin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziţiei”, informează Comisia Europeană.

Mecanismul va crea investiţiile necesare pentru a ajuta lucrătorii şi comunităţile care se bazează pe lanţul valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuţia substanţială de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziţie.

Mecanismul pentru o tranziţie justă va consta în trei surse principale de finanţare.

 • Prima sursă de finanţare este un fond pentru o tranziţie justă, care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine, statele membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri teritoriale specifice privind tranziţia justă.
 • Statele membre vor trebui, de asemenea, să se angajeze să aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziţie justă, fonduri din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul social european Plus şi să furnizeze resurse naţionale suplimentare Efectul cumulat va consta în finanţare în cuantum de 30-50 de miliarde de euro, care va mobiliza şi mai multe investiţii. Fondul va furniza în principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de abilităţi şi competenţe pentru viitoarea piaţă a forţei de muncă şi va ajuta IMM-urile, startup-urile şi incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunităţi economice în aceste regiuni. Totodată, fondul va sprijini investiţiile în tranziţia către o energie curată, de exemplu în eficienţa energetică.
 • A doua sursă de finanţare este o schemă specifică pentru o tranziţie justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiţii în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să atragă investiţii private, inclusiv în energie şi transporturi durabile, care să aducă beneficii regiunilor respective şi să ajute economiile acestora să găsească surse noi de creştere. 
 • A treia sursă de finanţare este un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană de Investiţii, cu garanţii de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiţii de 25-30 de miliarde de euro.
 • Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi acordate sectorului public, de exemplu în sectorul reţelelor de încălzire centralizată şi în cel al renovării clădirilor. În martie 2020, Comisia va prezenta o propunere legislativă care să încadreze acest aspect.
 • Mecanismul pentru o tranziţie justă vizează mai mult decât finanţarea: prin intermediul unei platforme dedicate tranziţiei juste, Comisia va furniza asistenţă tehnică statelor membre şi investitorilor şi se va asigura că sunt implicate comunităţile afectate, autorităţile locale, partenerii sociali şi organizaţiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranziţie justă va include un cadru de guvernanţă puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziţia justă.

La 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul ecologic european, care descrie obiectivul ambiţios al Europei de deveni, până în 2050, primul bloc din lume neutru din punct de vedere climatic. Tranziţia Europei către o economie sustenabilă implică eforturi semnificative în privinţa investiţiilor în toate sectoarele: pentru atingerea ţintelor actuale în materie de climă şi energie pentru 2030 va fi nevoie de investiţii suplimentare de 260 de miliarde de euro pe an până în 2030.

„Succesul Planului de investiţii pentru Pactul ecologic european va depinde de gradul de angajare a tuturor actorilor implicaţi. Este absolut indispensabil ca statele membre şi Parlamentul European să menţină nivelul ridicat de ambiţie al propunerii Comisiei pe durata negocierilor cu privire la cadrul financiar viitor. Va fi extrem de important să se adopte rapid propunerea de regulament privind un Fond pentru o tranziţie justă”, precizează CE.

Comisia menţionează că va monitoriza îndeaproape şi va evalua progresele înregistrate pe acest parcurs al tranziţiei. În cadrul acestor eforturi, Comisia va ţine anual un Summit pe tema investiţiilor durabile, cu participarea tuturor părţilor implicate, şi va continua să contribuie la promovarea şi finanţarea tranziţiei. Comisia invită comunitatea investitorilor să utilizeze pe deplin condiţiile favorabile de reglementare şi nevoile în creştere continuă de investiţii durabile, iar autorităţile să îşi asume un rol activ în identificarea şi promovarea acestor investiţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here