Nelu Tătaru: În perioada pandemiei, unităţile sanitare din subordinea autorităţilor locale trec în coordonarea Ministerului Sănătăţii

  Foto: INQUAM/Virgil Simionescu

  Guvernul a decis ca, în perioada pandemiei COVID-19, toate unităţile sanitare care se află în subordinea autorităţilor locale să fie transferate în coordonarea Ministerului Sănătăţii, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul de resort, Nelu Tătaru, anunță Agerpres.


   


  Potrivit acestuia, va fi transferată inclusiv activitatea de numire sau revocare a persoanelor care ocupă funcţii de conducere.

  „Guvernul României a alocat Ministerului Sănătăţii fonduri în valoare de 350 milioane pentru suplimentarea bugetului programelor de monitorizare, tratament şi îngrijirea pacienţilor critici. Din această sumă, 209 milioane lei am direcţionat către secţiile de terapie intensivă în 132 de unităţi sanitare, pentru achiziţia medicamentelor, reactivilor, a materialelor sanitare, consumabilelor, kiturilor pentru monitorizare, soluţiilor perfuzabile, antibioticelor necesare pacienţilor critici”, a precizat Tătaru.

  El a adăugat că peste 19 milioane de euro au fost alocate pentru 13 institute şi spitale judeţene în vederea achiziţiei de aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă – sistem de tip Real Time PCR, sistem automat de pregătire a probelor, ventilatoare de înaltă performanţă.

  Conform ministrului, alte 39 de milioane de euro urmează să fie repartizare în zilele următoare. 

  Măsurile anunțate privind reorganizarea sistemului sanitar în contextul pandemiei de coronavirus sunt puse în aplicare în baza Ordonanței de Urgență nr.40/3 aprilie 2020, pe care o prezentăm mai jos.

  Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar

  Text publicat în M.Of. al României.

  În vigoare de la 03 aprilie 2020

  Având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în state din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de acest context,

  în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt și mediu, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației din comunități,

  ținând cont de urgența stabilirii unor măsuri de management sanitar și a unor decizii economico-financiare la nivelul spitalelor, indiferent de modul de subordonare, deoarece provocările extraordinare manageriale și financiare apărute ca urmare a situației de pandemie trebuie rezolvate coerent la scară națională pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate,

  funcționare optimă a întregii activități de conducere a spitalelor, indiferent de modul de subordonare, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază și creșterea calității vieții,

  având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Art. 1. –

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități.

  Art. 2. –

  (1) Rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență se reîncadrează pe perioadă determinată, în condițiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.

  (2) Pentru rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care urmează să finalizeze stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență, contractele individuale de muncă pe perioadă determinată se prelungesc, în condițiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.

  (3) De prevederile alin. (1) și (2) beneficiază și rezidenții pe post, cu salarizarea aferentă ultimului an de pregătire.

  (4) De prevederile alin. (1) – (3) beneficiază și rezidenții care finalizează stagiul de rezidențiat după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2020.

  Art. 3. –

  (1) Pe perioada situației de urgență, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  (2) Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor alin. (1) încetează de drept la 45 de zile de la încetarea situației de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 2 aprilie 2020.

  Nr. 40.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here